naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plHandel zagraniczny

Handel zagraniczny jest aspektem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, obejmującym zarówno ujęcie ekonomiczne, prawne, jak i związane z relacjami na płaszczyźnie międzynarodowej i międzykulturowej.

Specjalność handel zagraniczny jest odpowiedzią na sygnały odnoszące się do rosnącego zapotrzebowania na pracowników przedsiębiorczych znających specyfikę nowych międzynarodowych uwarunkowań handlowych, a jednocześnie gotowych do wyzwań z zakresu komunikacji międzykulturowej w biznesie.

Celem specjalności jest umożliwienie studentom zdobycia całościowej wiedzy z zakresu handlu zagranicznego oraz pozyskania praktycznych umiejętności służących prowadzeniu działalności w zakresie różnorodnych form aktywności handlowej na rynkach międzynarodowych.

W ramach specjalności handel zagraniczny student uzyskuje gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: prowadzenia rozmów i korespondencji w językach obcych, finansów międzynarodowych, marketingu międzynarodowego, public relations, rozwijania kontaktów handlowych zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego, oceny i ograniczania ryzyka w handlu, prowadzenia badań rynkowych.

Dzięki uwzględnieniu w programie ćwiczeń o charakterze praktycznym, student będzie mógł rozwijać się w zakresie przedsiębiorczości przydatnej zarówno w pracy „najemnej”, jak i pracy na własny rachunek, a także posiądzie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jedną z kluczowych cech absolwenta specjalności ma być elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymagań pracodawców, działających na różną skalę, jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Specjalność handel zagraniczny przygotowuje do pracy w korporacjach międzynarodowych - ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą; w polskich przedsiębiorstwach współpracujących z partnerami zagranicznymi niezależnie od skali i form ich działalności; prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim; pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym, jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych oraz różnego rodzaju instytucjach i organizacji międzynarodowych.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu