naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plNegocjacje w biznesie

Dzięki studiowaniu specjalności negocjacje w biznesie nabędziesz kompetencje społeczne niezbędne do profesjonalnej komunikacji interpersonalnej. Obecny rynek pracy jest stricte związany z biznesem i pracą z ludźmi, zatem umiejętność komunikowania się z nimi i przekonywania do własnych decyzji, czy swojego punktu widzenia jest kluczowym punktem powodzenia różnych przedsięwzięć zawodowych.

Ma to szczególne znaczenie w aspektach takich jak zarządzanie, planowanie i realizowanie strategii, komunikacja z pracownikami, czy rozwiązywanie konfliktów. Osiąganie zamierzonych celów i efektów w tych kwestiach przychodzi znacznie łatwiej, gdy posiada się profesjonalne podejście, doświadczenie i solidną wiedzę merytoryczną. Dzięki studiowaniu negocjacji w biznesie NAUCZYMY CIĘ:
 • prowadzić skuteczne rozmowy kwalifikacyjne do pracy,
 • zarządzać przedsiębiorstwem,
 • rozwiązywać trudne, skomplikowane sytuacje zawodowe i budować pozytywne relacje z ludźmi,
 • skutecznie projektować i prowadzić działania negocjacyjne w biznesie,
 • planować i realizować strategie zarządzania podmiotami,
 • radzić sobie z konfliktami w biznesie i w życiu osobistym,
 • skutecznie komunikować się z partnerami biznesowymi, pracownikami i różnymi instytucjami.

Cel studiów:

Naszymi najważniejszymi celami na specjalności negocjacje w biznesie są:
 • przekazanie wiedzy na temat podstaw działania podmiotów gospodarczych w warunkach turbulentnego i konfliktogennego otoczenia,
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych,
 • przekazanie wiedzy na temat sposobów i strategii komunikacji w negocjacjach,
 • zdobycie umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych, które są podstawą do generowania rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu prawa, niezbędnej do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych,
 • wypracowanie umiejętności menedżerskich, sprzyjających realizacji efektywnych strategii, w tym negocjacyjnych,
 • rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania oraz zarządzania własnymi emocjami, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy zawodowe:

Dzięki studiowaniu negocjacji w biznesie będziesz mógł pracować we wszystkich typach przedsiębiorstw poszukujących aktualnych modeli rozwiązywania sytuacji trudnych we współczesnym otoczeniu, jako:
 • menedżer i pracownik firm,
 • pracownik różnych szczebli zarządzania, zorientowany na zawodowy rozwój,
 • doradca i konsultant sfery praktyki gospodarczej,
 • negocjator w biznesie,
 • prowadzący własną działalność gospodarczą,
 • pracownik administracji państwowej i samorządowej.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu