naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną jest niewątpliwie jedną z bardziej istotnych i potrzebnych subdyscyplin, a jej wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i poczuciem misji. Jeżeli więc uważasz się za osobę empatyczną i otwartą na potrzeby innych ludzi, a twoim celem jest niesienie pomocy, to studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

Podczas studiów, absolwent będzie miał możliwość uczestniczenia w licznych, interesujących zajęciach, dzięki którym ugruntuje swoją dotychczasową wiedzę dydaktyczną oraz pedagogiczną, a także zyskasz nowe kompetencje i umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, dowie się więcej na temat prowadzenia terapii pedagogicznej zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującego prawa.

W ramach przygotowań, pozna różnorodne dysfunkcje rozwojowe u dzieci młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy. Jako specjalista będzie musiał nauczyć się zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz pozna sposoby ich leczenia.

Ponadto, absolwent rozwinie swoje kompetencje miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne czy umiejętność pracy w warunkach stresowych lub pod presją czasu, które są niezwykle ważne, szczególnie w pracy z ludźmi.

Cel studiów

Jako absolwent tego niezwykle przyszłościowego i innowacyjnego kierunku, jakim jest pedagogika z terapią pedagogiczną uzyska on bogatą wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru diagnozowania i leczenia rożnego typu zaburzeń rozwojowych, skutkujących między innymi zaburzeniami w przyswajaniu wiedzy. Uzyskane kwalifikacje sprawią, że bez problemu, absolwent znajdzie ciekawą i perspektywiczną pracę w swoim zawodzie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w zawodzie pedagoga szkolnego na każdym szczeblu edukacji. Ponadto, idealnie sprawdzi się jako pracownik pozaszkolnych organizacji i instytucji wychowawczych. Będzie miał także wszelkie niezbędne umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży mających trudności z nauką.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu