naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPraca socjalna

Dzięki specjalności praca socjalna poznasz uwarunkowania skomplikowanych sytuacji życiowych rodzin i możliwości rozwiązywania problemów w środowisku, zagadnienia związane z zagrożeniami, które są w rodzinach: przemocą, zaniedbaniem, współuzależnieniem, uzależnieniem, adopcją, kryzysami sytuacyjnymi, separacją, rozwodem, itd. Nabędziesz umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie, jak również mobilizowania do dokonywania pozytywnych zmian w życiu oraz tworzenia niezbędnego wsparcia.

ZDOBĄDZ KWALIFIKACJE, KTÓRE SĄ PREFEROWANE NA RYNKU PRACY.

Cel studiów

Celem studiów w zakresie studiowanej specjalności jest nabycie kwalifikacji zawodowych do pracy w charakterze pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie, jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi, takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki.

Perspektywy zawodowe

Będziesz mógł pracować w:
  • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
  • domach pomocy społecznej,
  • centrach pomocy rodzinie,
  • centrach integracji społecznej,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka,
  • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.;
  • organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu