naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plPrzedsiębiorczosć w biznesie

Specjalność tę utworzono na potrzeby lokalnych pracodawców i rynku pracy. Dzięki studiowaniu specjalności przedsiębiorczość społeczna w praktyce, student nabędzie kompetencje społeczne w zakresie bycia przedsiębiorczym i kreatywnym w pracy zawodowej. Nauczymy Cię przedsiębiorczego sposobu myślenia, co jest obecnie preferowane na rynku pracy i przez przedsiębiorców rekrutujących pracowników do firmy

Cel Studiów

Celem studiowanej specjalności jest wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i jej zastosowaniami w biznesie. Student nabędzie kwalifikacje zawodowe w zakresie podstaw przedsiębiorczości (kreatywności i innowacyjności) co jest obecnie najbardziej pożądanym punktem w procesie rekrutacji pracowników do pracy (na wszystkich stanowiskach pracy).

Adresaci

Studia na specjalności Przedsiębiorczość w biznesie są adresowane do osób, które myślą o założeniu swojej firmy zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie spółki. Przygotowują również do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją w istniejących już firmach.

Zdobyte kompetencje

 • Będziesz wiedział, jak otworzyć własną firmę
 • Będziesz potrafił opracować biznesplan
 • Stworzysz gwarantującą sukces strategię własnej firmy
 • Poznasz aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
 • Poznasz aspekty księgowe i podatkowe 
 • Poznasz założenia nowoczesnego marketingu
 • Poznasz zachowania klientów i czynniki decydujące o sukcesie sprzedażowym
 • Opracujesz strategię sprzedaży swoich usług/ produktów
 • Będziesz potrafił budować więzi z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami
 • Dowiesz się jakie są możliwości pozyskania środków na rozwój działalności
 • Nabędziesz kompetencje miękkie przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Perspektywy zawodowe

Będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach każdego typu, jako:
 • menadżer,
 • specjalista ds. marketingu, reklamy,
 • specjalista HR,
 • zarządzający przedsiębiorstwem,
 • prowadzący własną działalność gospodarczą.
stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu