naglowek content
OFERTA EDUKACYJNA
NOWE KIERUNKI
I NABÓR MAJ 2021
Resocjalizacja II stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Resocjalizacja I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
PROFIL PRAKTYCZNY
PROFIL PRAKTYCZNY
W przygotowaniu na rok 2021/2022
Studia II stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia - PROFIL PRAKTYCZNY
stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika


Inne


Wyższa Szkoła Demokracji
im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Grudziądzu


ul. Legionów 57a
86-300 Grudziądz

tel. kom. 576-367-797
tel./fax 56 465-04-37
email: dziekanat@wsd.info.plStosunki międzynarodowe: I stopień

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe pierwszego stopnia będzie posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Będzie posiadał pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe.

W toku studiów nabędzie kompetencje społeczne wiążące się ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne. Zostanie przygotowany do działania w sposób obywatelski (społeczny), będzie potrafił działać z innymi i dla innych oraz uzyska wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Nasi studenci nabędą kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na wszechstronnej tolerancji.

Studia pierwszego stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwolą wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania ich syntezy.

Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych studenci uzyskają niepowtarzalną szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, będą mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

stopka content
Ukończyłeś już liceum? CZAS NA STUDIA!
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2021 - Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu